Η εταιρία μας τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανόνες και καθιερώνοντας ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα κατάφερε να πιστοποιηθεί με το  σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.