Στην εταιρία μας  τηρώντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος και έχοντας όλες τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις  , δημιουργήσαμε  από το 2005 σε συνεργασία με την ΣΙΔΕΝΟΡ(ΑΕΙΦΟΡΟΣ) Α.Ε.  ένα νέο, σύγχρονο  κέντρο συλλογής αποσυρθέντων αυτοκινήτων, το οποίο από το 2012 έχει τη δική  του βάση συλλογής στα Γιαννιτσά και έχει εξελιχτεί σε κέντρο επεξεργασίας και ανακύκλωσης ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ με την επωνυμία ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Είμαστε συμβεβλημένοι με το  εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) φροντίζοντας πάντα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα η εταιρία μας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου και τελείως δωρεάν την παραλαβή του οχήματος  από τον χώρο σας και φροντίζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να σας χορηγηθεί το νόμιμο πιστοποιητικό καταστροφής (οριστικής διαγραφής ή απόσυρσης).